V Ljubljani natančno v Bizoviku, je stranka želela preurediti garažo v stanovanje. Garažo smo očistili odpeljali smeti na deponijo, tako stranki prihranili čas. Po terminskem planu smo točno po datumih obrtnikov, stanovanje pripravili na vselitev. Pripravljeno stanovanje na vselitev smo tako dokončali in prepustili ključe. Zadovoljna stranka nas je priporočala naprej in tako se nam je zanesljivost obrestovala.

Prostor kateri je bil popolnoma neizkoriščen, smo preuredili v kopalnico.