Prenova poslovnih prostorov

Poslovni prostori

Obnovo poslovnih prostorov je potrebno prilagoditi delovnemu procesu. Potrebno je organizirati delo v popoldanskem oziroma nočnem času ali delu prost dan.